Om Elteknik

ELTEKNIK T MIELONEN AB är ett familjeföretag grundat av nuvarande ägaren 1980. Från att från början varit ett installationsföretag har verksamheten förändrats till konstruktion, tillverkning, installation och drifttagning av automatikutrustningar.

 

Vårt största arbetsområde är automatik för vatten och avloppsverk, kylanläggningar, transportanläggningar samt ventilationsanläggningar.

Vi tillverkar även anläggningar för industriell automation samt lågspänningsställverk av fabrikat Cubic och Lögstrup.

Datorisering och ombyggnader av befintliga styrsystem är en av våra större verksamheter.

Vi levererar PLC anläggningar fabrikat Siemens eller Mitsubishi med programmering och idrifttagning.

 

 Företaget är anslutet till EIO.

Vi är sedan 2001 miljöcertificerade enligt ISO 14001.

 Historik

Vi levererar utrustningar till hela världen bl.a. har vi tillverkat automationsutrustningar som idag finns i Polen, Ryssland, Lettland, Taiwan, Nigeria, New Zealand.